Pakiety Usługi dodatkowe Usługi uzupełaniające Cennik Regulamin FAQ Sieć Oskar Klienci
Wybierz komfortowy dostęp do INTERNETU.

 

1. Usługi podstawowe:

A. Opłaty instalacyjne
  Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
1. Zapewnienie dostępu do sieci OSKAR w ramach pakietu od 1 zł 0,22 zł od 1,22 zł *

* Opłata instalacyjna może zostać uregulowana w czterech równych ratach po 149,75 zł i obejmuje - doprowadzenie kabla do 1 gniazdka, aktywowana w sieci 1 karta sieciowa PCI 10/100 (na RTL8139) 1 numer IP (w zależności od wybranego abonamentu publiczny lub prywatny) wraz z odpowiednimi wpisami w dns w przypadku nr publicznego

B. Opłaty abonamentowe (miesięczne)
  Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
1. Pakiet OSKAR
W ramach pakietu Klient ma zapewniony:
Nieograniczony dostęp do sieci OSKAR
Bez gwarantowanej przepustowości
adres IP z klasy prywatnej3, dostępne
usługi:ftp,www,telnet,ssh,poczta(smtp,pop3,imap),
irc,realaudio,icq,gry sieciowe, PROXY/W3cache transparentny
od 50,00 zł 11,00 zł od 61,00 zł
2. Pakiet OSKAR +
ramach pakietu Klient ma zapewniony:
Nieograniczony dostęp do sieci OSKAR
Transfer do Klienta do 1 Mb/s / 256 kb/s1
adres IP z klasy publicznej,dostępne wszelkie usługi
(w tym NetMeeting, wideokonferencje,gry)
PROXY/W3cache transparentny 4
100,00 22,00 122,00
3. Pakiet OSKAR Gold
W ramach pakietu Klient ma zapewniony:
Nieograniczony dostęp do sieci OSKAR
Transfer do Klienta do 2 Mb/s w zależności od możliwości technicznych
Aktywna usługa VoIP (telefon Internetowy),uzasadniona pula
adresów IP z klasy publicznej dostępne wszelkie usługi
Usługa ograniczona terytorialnie

1. Parametry przepustowości łącza oznaczają maksymalne przepustowości z zasobów lokalnych   OSKAR i wyznaczonych sieci / z Internetu.
2 Parametry te można zwiększyć aż do uzyskania symetryczności łącza OSKAR.
4. brak możliwości udostępniania usług i zasobów w sieci Internet (np. uruchomienia własnego serwera www,ftp,poczty itp.) - możliwość ta instnieje za dodatkową opłatą

2. Usługi dodatkowe

A. Opłaty instalacyjne
  Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
1. Podłączenie kolejnego komputera w ramach pakietu (+adres IP) 1 199,50 43,89 243,39
2. Zmiana pakietu na wyższy Różnica opłat instalacyjnych
3. Zmiana pakietu na niższy 23,77 5,23 29,00
4. Zmiana identyfikacji (dotyczy IPz klasylokalnej192.168.x.x) 4,10 0,90 5,00

1. W przypadku, gdy instalacja dotyczy drugiego i następnych łącz na terenie jednego lokalu opłaty instalacyjne i abonamentowe obniża się o 50%.Oplata abonamentowa za dostęp rozszerzony ulega obniżeniu jedynie w przypadku, gdy na terenie lokalu jest co najmniej jedno łącze z pakietem OSKAR +. Do każdego łącza objętego zniżką mogą być aktywowane co najwyżej 2 karty sieciowe.

B. Opłaty abonamentowe (miesięczne)
Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
Skrzynka pocztowa 20MB
(dostęp pop3,imap)
w domenie miasto.oskar.net.pl,
jeden alias pocztowy
5,00 1,10 6,10
Strona WWW 30MB
(z obsługa PHP, bez CGI)
dostępna jako: www.nazwa.miasto.oskar.net.pl/
wraz ze skrzynka pocztowa 20MB
(dostęp pop3) w domenie miasto.oskar.net.pl,
jeden alias pocztowy.
10,00 2,20 12,20
Serwer wirtualny:
WWW 30MB (z obsługa PHP, bez CGI)
skrzynka pocztowa 20MB
(dostęp pop3, dwa aliasy pocztowe
utrzymanie serwerów DNS
15,00 3,30 18,30
Korzystanie z dodatkowego komputera
(+adres IP) wg pakietu
50 %
Obsługa RevDNS1 10,00 2,20 12,20
Możliwość udostępniania zasobów/usług
w sieci Internet (dotyczy pakietu OSKAR +)
100,00 22,0 122,00

1. RDNS (Reverse DNS) - usługa stosowana przy istniejącej własnej domenie Klienta obsługiwanej na jego serwerze.

C. Opłaty abonamentowe (roczne):
  Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
1. Rejestracja poddomeny w domenie operatora 1 48,36 10,64 59,00

1. Domeny sieci OSKAR do wyboru: np. nazwa.oskar.net.pl

3. Usługi uzupełniające

A. Opłaty jednorazowe
  Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto
1. Karta sieciowa w standardzie Fast Ethernet (złącze RJ-45) 65,57 14,43 80,00
2. Instalacja i konfiguracja karty sieciowej w komputerze Klienta 50,00 1,10 61,00
3. Pośrednictwo w rejestracji domeny wg cennika NASK, InterNIC      
4. Instalacja 50,00    
5. Abonament miesięczny 15,00    
6. Deaktywacja karty sieciowej do pracy z siecią (do jednego łącza musi być aktywna przynajmniej 1 karta sieciowa) bez opłat
7. VLAN - siec lokalna w obrębie jednego lokalu, z dostępem do Internetu - usługa dostępna dla posiadaczy co najmniej 2 łącz w jednym lokalu, umożliwia współdzielenie zasobów komputerów podłączonych do różnych gniazdek sieciowych. 50 PLN jednorazowo
8. Ponowne podłączenie Klienta wcześniej odłączonego z jego winy 277,05 60,95 338,00
9. Konfiguracja komputera i/lub naprawa instalacji łącza sieciowego (usługa serwisowa na wezwanie) 40,98 9,02 50,00
10. Przeniesienie łącza sieciowego OSKAR (w nowym lokalu istnieje możliwość wykonania i uaktywnienia łącza) 163,11 35,89 199,00
11. Uzyskanie dostępu do sieci OSKAR w przypadku cesji umowy 19,67 4,00 24,00
12. Kara umowna za nie zwrócenie lub uszkodzenia sieci Operatora 1057,38 232,62 1 290,00

AZPEXIM s.c. może świadczyć usługi na warunkach innych niż określono w cenniku. Wszystkie ceny są podane w nowych złotych polskich [PLN]. Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.
Cennik ważny od dnia 1 styczeń 2001 r
 
 
E-mail